Upoznavanje sa „Nevestom Jadrana“

Do sada smo na sva studijska putovanja išli kombijem, ali ovaj put uz podršku Air Montenegra do…