TU Sun&Sea Workshop, uspešna priprema za novu sezonu

„Miz on plas“ (mise en place), rekli bi Francuzi. Ovaj izraz, koji možemo da prevedemo sa „sve…